Góry to moja pasja
 

Nad Waszym bezpieczeństwem podczas wycieczek i ich organizacją będzie czuwać osoba z wiedzą i doświadczeniem. Uprawiam turystykę kwalifikowaną letnią i zimową na poziomie Alpejskim.

Przez wiele lat jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu Harcmistrza organizowałem różnego rodzaju formy wypoczynku w postaci obozów letnich i zimowych, rajdów, zlotów, biwaków oraz szkolenia z zakresu surviwalu, nawigacji, ratownictwa medycznego i górskiego.

Miałem przyjemność być współzałożycielem Polskiego Harcerstwa w Irlandii i być członkiem Irish Scauting w latach 2008-2010 - Leader Team in 87 Polish Dublin Group.

Dla rozwoju swoich umiejętności uczestniczyłem w kursie wspinaczkowym zgodnie z programem Polskiego Związku Alpinizmu oraz zimowym Kursie turystyki kwalifikowanej zgodnie z PZA.

Uczestniczyłem w wyprawach trekkingowych m.in. na Mont Blanc i Kilimanjaro.

Moje certyfikaty